Raad besluit over innovatief plan ‘Hofjes van Dronen’

Door Willem IJdo

Bodegraven-Reeuwijk – “Een fijne woonbuurt tussen buitengebied en centrum, dichtbij station en voorzieningen”. Dat is wat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk beoogt met de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein Dronenhoek tussen de spoorlijn, Dronensingel, Lindehof en Dronenweg/N11. “We bouwen een buurt met 274 woningen, waarin ook jongeren en senioren een plekje vinden”, schrijven burgemeester en wethouders in hun voorstel aan de gemeenteraad om het Stedenbouwkundig plan ‘Hofjes van Dronen’ op 24 maart vast te stellen. Hiermee zou een “lang gekoesterde wens” in vervulling gaan.

Van de geprojecteerde woningen is in het voorstel bijna een kwart (23 procent) sociale huur en koop, en 15 procent middelbare huur, tot maximaal € 925. Veel woningen zijn specifiek bedoeld voor één- en tweepersoons huishoudens zoals jongeren, starters en senioren.

Plangebied Hofjes van Dronen, begrensd door Dronensingel (voorgrond), Lindehof (linksonder), Dronenweg/N11 (linksboven) en spoorlijn (rechts).
Tekening SVP architectuur en stedenbouw Amersfoort, met toestemming geplaatst.

Toekomstbestendig
De nieuwe ‘inbreiding’ – uitbreiding binnen de bebouwde kom – van Bodegraven is berekend op klimaatverandering en toekomstbestendig: gasloos, ruime aandacht voor waterberging, behoud van bomen in combinatie met nieuwe aanplant en zonnepanelen op de daken en/of dakbedekking met mos of sedum. Parkeervakken worden uitgevoerd in “waterpasseerbare” verharding en het parkeren zelf is zoveel mogelijk “onzichtbaar” achter en binnen de bebouwing.

De Oud-Bodegraafseweg fungeert als drager van een “groen raamwerk” met bomen, groene bermen en greppels, maar ook als entree tot het dorp en ontsluitingsweg. Over enkele punten in deze sfeer maakt de gemeente nog afspraken met belanghebbenden. Dit gebeurt eveneens met bedrijven over hun uitplaatsing. Een aantal opstallen wordt in de toekomst gesloopt.

Mobiliteit
Bijzonder in het plan is de omgang met mobiliteit. De ligging in de nabijheid van het station en de verwachte bevolkingssamenstelling van het plangebied, met dalend autobezit, maken het de gemeente mogelijk een “vernieuwende visie” te volgen door de organisatie ‘We Drive Solar’ actief elektrische deelauto’s, scooters en fietsen te laten aanbieden. Die visie neemt het gemeentebestuur mee in de communicatie en marketing van het plan naar potentiële kopers en huurders toe.

Op basis van verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan kan na de zomer een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De bouwvoorbereiding zou dan medio 2022 kunnen starten. Bij alle gerichtheid op de toekomst heeft de naam ‘Hofjes van Dronen’ ook een historische dimensie: het vroegere poldergebied heette ‘De Dronen’. Ook de naam ‘Dronenwijk’ is daarvan afgeleid.

Bouw’ens wat anders…
Eerder was een woontoren met twaalf lagen gedacht. Nadat tegen deze afwijking van de ‘Bodegraafse maat’ bezwaar was gemaakt, voerde PvdA-er Jan Bouwens, oud-wethouder, als enige toch een pleidooi daarvoor in de vergadering van de Commissie Ruimte op 17 maart. “Een nieuw ‘landmark’ zou Bodegraven niet misstaan”, was in het kort zijn betoog.

COLUMNS

Mesdagstraat afsluiting.
Column, Cornelis Hagen

Mesdagstraat afsluiting.

Advertentie

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter