Eteck levert in Weideveld steeds minder voor steeds meer geld

Sinds augustus 2019 zitten we dankzij de gemeente in een wurgcontract met een partij waar we zelf niet voor gekozen hebben. De leveringsproblemen en de belabberde service van Eteck zijn inmiddels zo’n 4 jaar bekend bij de gemeente en zijn nog steeds niet opgelost. De continue discussie dat er volgens Eteck niets aan de hand is begint inmiddels behoorlijk te irriteren. Zo erg, dat zelfs een aantal bewoners om die reden verhuisd zijn. Dat kwam ook al uit het onderzoek van Moventem anderhalf jaar geleden en is helaas niet voorkomen door de gemeente.

Ook is het alweer anderhalf jaar bij de gemeente bekend dat de kosten niet meer in verhouding staan tot een gasgestookte woning.  Eteck heeft op 12 oktober 2020 de tariefontwikkeling laten zien, waar pijnlijk duidelijk wordt dat de tarieven de afgelopen paar jaar extreem zijn gestegen. (Dit zijn uiteraard de tarieven exclusief BTW, want dan lijkt het minder.) De standaard tarieven die Eteck rekent worden bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), zo staat te lezen op hun eigen website. Maar volgens de overeenkomst van de gemeente krijgen we een “korting van 17,5% ten opzichte van de standaard door het Energiebedrijf gehanteerde tarieven”.

Daar zitten we de afgelopen jaren ruim € 60 boven en dat geldt dus ook voor de sociale huurwoningen. Als we zouden uitgaan van de oorspronkelijke tarieven in plaats van de warmtewet, dan betalen we helemaal teveel. De kosten zijn namelijk met de komst van de warmtewet exponentieel gestegen, terwijl die wet juist bedoeld was om de gedwongen afnemers te beschermen. Daarnaast is er afgesproken dat de gemeente ieder jaar de tarieven moet goedkeuren, maar de gemeente heeft dat tot op heden verzaakt om te doen.

Dit hebben we een jaar geleden gemeld en na een jaar weet niemand meer hoe het nu berekend zou moeten worden en schaart de gemeente zich achter een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Die baseren zich op de aangeleverde cijfers en berekeningen van Eteck zelf, die natuurlijk geheim moesten blijven voor de bewoners. Nogal wiedes dat die dan kloppen. Kritische vragen worden niet gesteld en de kritisch vragen die wij als bewoners stellen blijven onbeantwoord. Als verbruikers hebben we “het recht om de tarieven te toetsen”, maar de benodigde gegevens daarvoor zijn nog steeds niet met ons gedeeld.

Kort gesteld betalen we al jaren teveel! Op 6 maart 2019 heb ik in de gemeenteraad ingesproken en de gemeente gevraagd om te handhaven. Want zolang de gemeente niet handhaaft, gaan ook de kosten de komende jaren nog verder oplopen.

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
  • disclaimer

Deze column betreft een ingezonden brief. EditieGroeneHart.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze column, de juistheid van hierin opgenomen feiten of de gevolgen van gemaakte fouten c.q. onjuiste feiten in deze column.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden alleen bij zeer hoge uitzondering geplaatst.

Inzending geeft de redactie het recht het artikel in gedrukte, elektronische en/of enige andere vorm vast te leggen, te vermenigvuldigen dan wel openbaar te maken onder meer via databanken, via het netwerk van EditieGroeneHart.nl en daarop toegankelijke andere digitale netwerken.

De auteursrechten voor de ingezonden stukken en brieven berusten bij de auteur. 

COLUMNS

Herziening of bezinning
Cornelis Hagen

Herziening of bezinning

Advertentie