Losse eindjes, maar brede steun

Gemiddelde leestijd 1:30 minuten

Waar gaat het over
Een van de onderwerpen die gisteravond op de agenda stond van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Bodegraven was de toekomst van het ondernemersfonds in de gemeente. Op tafel lag een dik evaluatierapport inclusief adviezen voor de komende jaren, naast een achttal voorstelbesluiten voor de gemeenteraad.

Ons fonds
Het ondernemersfonds in 2014 in het leven geroepen op verzoek van de verschillende ondernemersorganisaties die Bodegraven-Reeuwijk telt met als doelstelling de financiering van gezamenlijke projecten die het ondernemersklimaat in de gemeente moeten versterken, zoals het aanleggen van bloembakken in winkelgebieden, bewakingscamera’s etc.Het fonds wordt gefinancierd door een extra heffing op bedrijfspanden (niet woningen) van de onroerendezaakbelasting (OZB)

Wat is het probleem
Het ondernemersfonds kende tot voor kort een restitutieregeling die in strijd bleek te zijn met de belastingwetgeving. Bepaalde categorieën zoals bijvoorbeeld sport- en culturele instellingen hadden het recht om een deel van die heffing terug te vragen en volgens de rechter is dit een vorm van ongeoorloofde tariefdifferentiatie.’ Dan was er nog de groep agrarische ondernemers. Die waren destijds akkoord gegaan met het fonds omdat die restitutiemogelijkheid bestond. Omdat deze regeling vorig jaar sneuvelde bij de rechtbank houdt dit in dat ook de boeren nu volledig bij moeten gaan dragen en dat stuit op veel verzet.

Het evaluatierapport
Maar er is meer aan de hand. Hoewel het college, gemeenteraadsleden en het bedrijfsleven een belangrijke toegevoegde waarde ziet in het bestaan van het ondernemersfonds, oordeelde de Evaluatiecommissie dat de betrokkenheid van het bedrijfsleven een te smalle basis kent. Aan de ene kant is er een kleine groep zeer betrokken personen, maar het merendeel van de ondernemers is niet of nauwelijks op de hoogte van het bestaan.

Het advies van de commissie is dan ook om ondernemers beter en breder te betrekken bij de organisatie van het fonds. Bovendien komt er meer geld binnen dan dat er uitgaat en daarom moet het mogelijk zijn de tarieven met een kwart te verlagen. Dat zou niet alleen de verboden differentiatie-regeling oplossen, maar ook de boeren kunnen tegemoetgekomen worden.

Waar moet de gemeenteraad over twee weken over beslissen
De commissie bestuur en financiën sprak gister uitgebreid over een 8-tal punten die de gemeenteraad volgende week worden voorgelegd.

De belangrijkste daarvan is het voornemen om in ieder geval tot 2024 het fonds te blijven steunen. Tegelijkertijd moet het fonds transformeren naar een gemeente breed programma met een betere bekendheid en toegankelijkheid voor ondernemers.Met ingang van 2022 gaat het tarief naar 40,- per 100.000, – WOZ waarde. Daarnaast moet een beter georganiseerd verenigingsverband van ondernemers komen dat het geld verdeeld over doelen die het fonds heeft. De sport en cultuursector krijgt bovendien een eigen fonds in het fonds (sectorfonds).

Met het verlagen van de tarieven is bovendien het differentiatie-probleem niet opgelost. Daarom werd door diverse partijen gekeken naar de mogelijkheid om te gaan werken met zogenaamde Business Investering Zones. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Het voordeel is dat je het gebied kunt afbakenen. Het nadeel is dat aan invoering zwaardere eisen worden gesteld.

Kortom er zijn nog wel wat losse eindjes die in de raad aan elkaar geknoopt moeten worden, maar het gemeentefonds in welke vorm dan ook kan voorlopig rekeningen op een gemeenteraad brede steun.

In de rubriek ‘Waar gaat het eigenlijk over’ zet EditieGroeneHart.nl regelmatig onderwerpen op een rij die spelen of besproken worden in de gemeenteraad of een commissie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

COLUMNS

Herziening of bezinning
Cornelis Hagen

Herziening of bezinning

Advertentie

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter