Ook in Zuid-Holland meer faunaschade

In Zuid-Holland is in 2021 bijna 3 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is bijna 1 miljoen meer dan het jaar ervoor. Ook in andere provincies is de schade gestegen. De schade wordt vooral veroorzaakt door de grauwe gans. Daarvan zijn er steeds meer in onze provincie en het gras dat zij eten wordt steeds duurder. De provincie zet, op advies van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, sinds dit jaar dan ook steviger in op het beheer van de grauwe gans.

De stijging van de schade past in het landelijke beeld – gepubliceerd door BIJ12 die voor alle provincies de cijfers in beeld brengt en zorgt voor afhandeling van de schades. Landelijk is vorig jaar bijna 37 miljoen euro aan schade uitgekeerd, en in nagenoeg alle provincies wordt deze schade veroorzaakt door ganzen. De meeste schade is uitgekeerd in Friesland en Noord-Holland. Vooral in het voorjaar ontstaat veel schade. Ganzen eten dan het gras, waardoor veehouders vervangend voer voor hun vee moeten bijkopen. Met de stijgende prijzen van gras en ander veevoer is de schade hoger geworden. Ook worden er meer aanvragen voor schadevergoedingen gedaan bij BIJ12.

Stijgende trend

Naast de grauwe gans, zorgen in Zuid-Holland de knobbelzwaan, de brandgans, de kolgans en de smient voor de meeste schade. De provincie zet in op het voorkomen dan wel beperken van deze schade. Voor de knobbelzwaan en de smient is dat op dit moment echter door de rechter verboden. Hierdoor kan er niet verjaagd worden met ondersteunend afschot, waardoor de schade de afgelopen periode flink is toegenomen. Voor de ganzen heeft de provincie in december 2021 een nieuw faunabeheerplan goedgekeurd. Daarbij wordt ingezet op vermindering van het aantal ganzen, en met name op intensiever beheer van de grauwe gans. Van deze soort zijn er in 2020 106.000 geteld, terwijl de streefstand 35.500 vogels is. Dus komt er een intensievere aanpak voor specifiek deze gans, en mag deze ook gedurende de winterperiode worden beheerd (behalve in de aangewezen rust- en natuurgebieden).

Over faunabeheer

Faunabeheer wordt ingezet om schade of onveilige situaties te voorkomen. Zeker in een drukke provincie als Zuid-Holland zijn we voortdurend op zoek naar de juiste balans. Wordt een populatie te groot, dan maakt de stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) een plan voor beheer. In de FBE zijn Hollands Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, Vereniging Boerennatuur en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren vertegenwoordigd. Staatsbosbeheer is agendalid. De FBE stelt het plan op en vast. Gedeputeerde Staten toetsen een plan vervolgens aan wet- en regelgeving.

Als dieren schade veroorzaken kunnen grondeigenaren dat melden bij BIJ12. BIJ12 maakt een taxatie en keert tegemoetkomingen uit, maar alleen voor schade die door inheemse diersoorten wordt veroorzaakt. Schade door exoten, zoals nijlganzen, wordt niet uitgekeerd.

COLUMNS

Mesdagstraat afsluiting.
Column, Cornelis Hagen

Mesdagstraat afsluiting.

Advertentie

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter