EditieGroeneHart.nl

Wie zijn wij?

EditieGroeneHart.nl is bevlogen, onafhankelijk en professioneel, maar vooral voor, door en met inwoners en heeft als doelstelling een toereikend media-aanbod verzorgen overeenkomstig de mediawet voor Bodegraven-Reeuwijk. Maar wie zijn we nu eigenlijk en waar staan we voor?

Bevlogen

Lokaal bekend onder de naam EditieGroeneHart.nl, maar officieel is onze naam Stichting Omroep BOP-EditieGroeneHart.nl, waarbij BOP staat voor ‘Bevlogen, Onafhankelijk en Professioneel’.

Wat ons betreft is er maar één uitgangspunt voor een lokale omroep: De inwoner centraal!

EditieGroeneHart.nl is een omroeporganisatie met een duidelijk doel: programma´s uitzenden en artikelen maken voor door en met inwoners. Meestal naar aanleiding van actuele gebeurtenissen, maar even vaak proberen we met elkaar inhoudelijk een gezicht te geven aan inwoners, organisaties, verenigingen, bedrijven, de lokale politiek en bestuur.

We kijken dan vooral naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, maar geven dit vaak een regionaal of zelfs landelijk sausje mee. Wat betreft veel maatschappelijke vraagstukken leven we natuurlijk niet op een eiland in onze gemeente, en vaak is het interessant om te zien hoe onderwerpen elders aangepakt worden of hoe ze van invloed zijn op ons dagelijks reilen en zeilen.

Als omroeporganisatie zien wij onszelf meer als mediaplatform voor onze inwoners en willen we vooral een – wat wordt genoemd – ‘faciliterende netwerkorganisatie’ zijn. Kort samengevat betekent dit dat onze organisatie er een is waarbinnen hiërarchie ontbreekt, maar waarin teams van vrijwilligers in een wisselende samenstelling werken aan een doelstelling: het neerzetten van een binnen Bodegraven-Reeuwijk breed gedragen omroep waarin alle maatschappelijke stromingen die terug te vinden zijn binnen onze gemeente zich kunnen herkennen.

Flexibiliteit, openheid, een gemeenschappelijke maatschappelijke identiteit maar vooral samenwerking zijn de uitgangspunten die hierbij centraal staan. Op die manier geven we EditieGroeneHart.nl een belangrijke meerwaarde bij het in beeld brengen van wonen, werken en leven binnen onze gemeente. Tegelijkertijd willen we als omroep een platform zijn waar inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over maatschappelijke onderwerpen.

Onafhankelijk

We willen onderwerpen kunnen kantelen en belichten zonder hierbij rekening te moeten houden met een politiek of commercieel belang. Vrijheid om artikelen te kunnen schrijven of uitzendingen te kunnen maken vanuit de grootst mogelijke journalistieke integriteit, zonder dat daar een verdienmodel achter zit. Natuurlijk moeten we als organisatie er ook voor zorgen dat we financieel gezond zijn en blijven, maar zonder dat dit de richting bepaalt waar we met elkaar naar toe willen: dé omroep voor, door en met inwoners.

Daarom hanteren wij binnen ons organisatiemodel de Mediawet 2008 als uitgangspunt en is het onze doelstelling om op professionele wijze een lokaal toereikend media-aanbod te verzorgen voor Bodegraven-Reeuwijk.

Onze uitzendingen zijn al ‘on demand’ (op elk tijdstip voor wie dat wil) te volgen via onze website, maar ook via Facebook, YouTube en Instagram. Nieuwsberichten en lokale columns bieden we aan via onze website en Facebook, en binnenkort starten we in samenwerking met Waddinxveen met het aanbieden van internet radio.

Professioneel

Het functioneren van een lokale publieke omroep kun je het beste vergelijken met de landelijke NPO (Nederlandse Publieke Omroep). Als organisatie draagt de Mediawet je ook op zoveel mogelijk maatschappelijke stromingen – die binnen de gemeente aanwezig zijn – in beeld te brengen, waarmee onze uitzendingen voldoende representatief zijn.

Om dit te controleren roept de wet een belangrijk orgaan in het leven, Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). De leden die hierin zitting nemen, moeten namens de stroming waar zij voor staan erop toezien dat wij die taak als omroep heel serieus opvatten.

Ook binnen Omroep BOP/StichtingEditieGroeneHart.nl is dit PBO een belangrijke richtinggevende gesprekspartner bij het samenstellen van onze programmering. Regelmatig overleggen we met de leden van het PBO over de voortgang en ontwikkeling van onze programma’s. Het PBO komt een aantal keren per jaar bijeen, waarbij zij beoordelen of wij als omroep ons beleid goed uitvoeren en ons houden aan de mediawet.

Leden van Het PBO

Gillian de Koning

Voorzitter PBO
Educatie

Joke Roelofs

Statushouders/Huizen van Alles

Tim Baelde

LTGHB community/mensen met Lichamelijke beperking

Touria Drif

Islamitische jongeren en vrouwen

Laura Leijendekkers

Ouderen

Kapelaan van Paassen

RK Kerk

Hanna Groenewegen

Christelijke jongeren

Leo Dijkmans

Cultuur

Arjan van Esveld

Ondernemers/Toerisme

Dieter Möckelmann

Sport

Ties Ittmann

Natuur

Samenwerken

Naast een goed functionerend PBO geloven wij dat professionalisering en samenwerking belangrijke stappen zijn voor een gezonde toekomst als omroep.

Het keurmerk Nederlandse Streekomroepen heeft maar liefst 20 criteria opgesteld voor een keurmerk waaraan een omroeporganisatie zich kan spiegelen. Al zijn we – nu nog – geen streekomroep, ook als lokale speler vinden wij het belangrijk om dat keurmerk te volgen. Het geeft immers houvast voor wat betreft professionaliteit, kwaliteitsbewaking en vrijwilligersbeleid.

Naast professionalisering zit samenwerking in ons DNA. Niet alleen met mediapartners zoals RTW, de lokale omroep voor Waddinxveen, en de Digitale Bodegraafse Krant, maar ook met maatschappelijke partners.

Zo trekken wij bij het realiseren van ons beleid samen op met bijvoorbeeld:

  • Bureau Bousa
  • Bibliotheek De Groene Venen
  • Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk
  • Fairtrade Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • Sport en Welzijn buurt- en sportcoaches
  • Staatsbosbeheer
  • Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk
  • Zwerfafvalchallenge

We hopen dat dit er in de toekomst veel meer worden, want we zijn er nog lang niet. Maar na een half jaar staan we – nu al – stevig in onze schoenen en zetten we met veel enthousiasme onze schouders onder onze omroep voor, door en met inwoners. 

Bestuur Stichting BOP/EditieGroeneHart.nl 

AnneMarie Visser

Voorzitter

Patrick Vegt

Secretaris

Marc Groenen

Penningmeester

Mark de Vink

Adviseur AudioVisueel